torsdag 6 december 2012

Chomsky förklarar den kapitalistiska "demokratin"

Vårt samhälle bygger i verkligheten inte på att allmänheten verkligen ska delta i beslutsprocessen, det är ett system för beslut som fattas av eliten och med jämna mellanrum i efterhand bekräftas av allmänheten. Då vill folk naturligtvis tro att det finns någon däruppe som vet vad han gör. Eftersom vi inte deltar i besluten har vi ingen kontroll över dem och vi tänker inte ens på de frågor som har avgörande betydelse för oss, vi hoppas att någon som har kompetens på området sköter den saken. Vi får med andra ord hoppas att skutan har en kapten, eftersom vi inte deltar i besluten om det som sker. Det tror jag är en viktig faktor. Men det är också ett viktigt drag hos det ideologiska systemet att ge folk känsla av att de faktiskt saknar kompetens att hantera dessa komplicerade och viktiga frågor och att det är bäst att låta kaptenen sköta det hela. Ett sätt att genomföra detta är att bygga upp ett slags stjärnsystem, en uppsättning figurer som ofta är rena medieskapelser eller skapelser av de akademiska propagandaetablissemanget. Vi förväntas beundra dessa människors stora insikter och till dem avhänder vi oss med full förtröstan rätten att bestämma över våra liv och att styra utrikespolitiken. Makten är ju mycket koncentrerad, beslutsfattandet är starkt koncentrerat till små kretsar av människor som på olika sätt är knutna till varandra och som tillsammans äger en stor del av den privata sektorn, men som också har sin bas i ideologiskt besläktade eliter i statens och företagens ledning. Eftersom det är så samhället i själva verket fungerar måste det hålla sig med en politisk teologi som förklarar att det är så det bör fungera, och det innebär i sin tur att man måste skapa en föreställning om att de som tillhör denna elit vet vad de sysslar med, att de arbetar för vårt bästa och att de har den insikt och tillgång till den information som undanhålls alla oss andra. Därför ska vi stackars satar bara se på och inte lägga oss i. Vi kan kanske välja den ena eller den andra av dem med några års mellanrum, men det är deras jobb, inte vårt, att ta hand om det hela.

Sagt av Noam Chomsky i en intervju med James Peck, 1987.

1 kommentar:

  1. Dessa rader skrevs inte med bakgrund av den dokumentär som svt visade i söndags på bästa sändningstid. Men där kan man se ett urval av dagens verkliga stjärnor, vilka bor - eller har sina paradvåningar - väl samlade på Park Avenue i ett hus som tidigare tillhörde dåtidens verkliga "meccenater" Rockefeller m.fl. Denna film är klart sevärd! Finns på svt-play ett tag till.

    SvaraRadera