onsdag 13 februari 2013

Ett brev till kommunistiska- och arbetarpartier över hela världen

Kära kamrater,

Det Förenade Syriska Kommunistiska Partiet sänder sina varmaste och hjärtligaste hälsningar och önskar er ett nytt år fullt av segrar som tjänar socialismen över hela världen;

Ni känner till att vårt land, Syrien har stått i rampljuset i mer än 20 månader nu, allt lanserat och dirigerat av de imperialistiska staterna tillsammans med deras satellitstater vars mål är att förstöra Syrien som står som ett hinder på vägen mot att genomföra planen om ett "Stor-mellanöstern". Efter att sedan ha brutit ned staterna i regionen till små enheter som bekämpar varandra får imperialisterna fullständig dominans över olje- och gasresurserna och kan då också eliminera det palestinska problemet på ett sätt som totalt går emot det palestinska folkets intresse.

Dessa länder manipulerade regeringens misstag och brister å ena sidan och den folkliga rörelserna som motsatte sig dessa brister å den andra. I början var rörelserna fredliga för att sedan förvandlas till beväpnade som fick ett storskaligt stöd från alliansen bestående av USA, Turkiet, Quatar och Saudiarabien. Turkiet ockuperade gränsövergångarna till Syrien för att underlätta att vapen kunde smugglas in och som entré för tusentals legosoldater som kallade sig själva jihadister, Turkiet byggde träningsläger för deras anhängare och allierade. Miljarder US- petro-dollars spenderades för dessa ändamål. Den mest spännande form av psykologisk krigföring kom till användning när de tjänster som omkring hundra TV- stationer kunde bibringa förmedlade en anda av sekterism och etniska strider mellan medlemmar av detsamma folket. Senare övergick de jihadistiska grupperna till att förstöra den syriska ekonomin; de deklarerade krig mot det syriska folket, använde ekonomiskt embargo och sanktioner. Beväpnade attacker genomfördes mot såväl folkliga som privata egendomar. Sprängämnen och kemiska vapen kom också till användning.

Elkraftverk sprängdes, elkablar höggs av, olje- brunnar exploderade, oljetransportfordon brann upp, tusentals ton oljefat stals och smugglades till Turkiet. Omkring ett tusen fabriker och arbetsställen i Aleppo beslagtogs. Maskiner som hörde till dessa fabriker såldes som reservdelar till lägsta pris, konstbevattningssystem såväl som djuruppfödnings-centra attackerades, vägar mellan städer och samhällen i hela Syrien stängdes; hälsocenter, skolor och universitet blev måltavlor. Vetenskapsmän och läkare besköts, kidnappades och fångades, ofta för att bli mördade.

Tusentals soldater och civila kidnappades. Det upptäcktes att de beväpnade gängen genomförde massakrer. Offrens kroppar kastades ned i floder.

För några dagar sedan genomförde mördarna en serie kriminella dåd med hjälp av bilar, speciellt i Aleppo där 85 universitetsstudenter mördades och ett hundratal skadades.

Kära kamrater,

I dag är Syrien attackerat av Turkiet genom ett direkt krig. Turkiet medger offentligt att det stöder terrorister och kriminella med alla de vapen och arsenaler som mördarna från 29 länder behöver.

Dessa handlingar är tydligt i strid med internationell lag som förbjuder varje land att använda sitt territorium för att attackera sina grannar. Vi vet att Turkiet ensamt aldrig skulle göra dessa saker utan USA:s, Europas och Gulf- staternas stöd. Hursomhelst, Syrien som ligger i självförsvar, motstår aggressionen och förorsakar fienden stora förluster. Konsekvent, de kriminella och terroristerna är inte kapabla att uppnå sitt mål men det syriska folket betalar ett högt pris för sitt motstånd.

Viktigt är att den syriska regeringen har deklarerat ett nytt fredsinitiativ som på alla punkter överensstämmer med internationell lag, vilken förbjuder inblandning i ett (grann)lands nationella angelägenheter. Initiativet betonar vidare behovet av demokratiska reformer och en ny konstitution. Vid sidan av detta ska en ny allmän och nationell pakt förberedas av alla krafter, inklusive oppositionen. Denna insisterar på att alla operationer utförda av den syriska armén å ena sidan och infiltrationen av legosoldater till Syrien å den andra skall upphöra. Olyckligtvis har initiativet förkastats av de beväpnade terroristgrupperna och de som stöder dem och kräver fortsatt våld och terror.

För två dagar sedan inträffade något nytt som kan komma att ändra riktningen på händelserna i Syrien. Det som naturligtvis åsyftas är det israeliska (flyg)angreppet på ett syriskt vetenskapligt forskningscenter vid den syrisk-libanesiska gränsen. En sådan attack hjälper till att avslöja Israels innersta väsen och försök att manipulera den rådande utvecklingen i Syrien för att försvaga den syriska armén och öppna nya fronter.

Så här långt har det syriska folket tvingats betala ett mycket högt pris där tiotusentals oskyldiga civila har fått sätta livet till. I dag exponeras läget i Syrien som en humanitär katastrof.

Omkring tre miljoner syrier har flytt från sina hem och blivit internationella flyktingar i grannländer under oföreställbart miserabla levnadsförhållanden, i behov av mat och mediciner. Dessa flyktingar vädjar till den internationella allmänna opinionen att pressa USA, Europa, Quatar och Saudiarabien att upphöra med belägringen av och sanktionerna mot Syrien. Dessutom kräver de ett omedelbart stopp mot att beväpna gängen eftersom det inte enbart hotar Syrien men också ett stort antal platser på jorden.

Kära kamrater;

Er solidaritet och ert stöd till vårt folk kommer att uppskattas högt under dessa dagar.

Därtill kommer det att ge yterligare ett bevis för enigheten och solidariteten i den revolutionära kraften världen över.

Damaskus 9/2 2013

Det Förenade Syriska Kommunistiska Partiet

http://www.syrcomparty.org/index.php?option=com_content&view=article&id=249%3Aa-letter-to-communist-and-workers-parties-all-over-the-world-20130209&catid=31%3A2012-01-18-10-20-54&Itemid=46
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar