söndag 3 februari 2013

Ordets styrka! Vasilij Kamenskij om pådragen på turnéerna

Intresset för turnesällskapet var enormt och skandalerna många. På futuristernas utmaningar svarade publiken med visslingar och burop men också med applåder och skratt; vid ett tillfälle stoppades framträdandet sedan den lokala polischefen informerats om Majakovskijs politiska syndaregister. Vid ett annat, i Kiev, kunde det genomföras men i närvaro av generalguvernören, högste polischefen, åtta poliskommissarier, sexton biträdande poliskommissarier, tjugofem polisuppsyningsmän, sexton poliskonstaplar inne i teatern och femtio ridande poliser utanför. >Majakovskij var hänförd<, mindes Kamenskij: >Vilka poeter utom vi har bevärdigats ett sådant krigstillstånd? ... 10 poliser på varje skriven dikt. Det kallar jag poesi.

                                                      Kamenskij, Burljuk, Majakovskij.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar