måndag 8 april 2013

Marxismen och utsugningsgraden (Paul Chockshott)

Under kapitalismen å andra sidan, blir utvinnandet av merprodukten >osynlig< i form av lönekontraktet. Parterna som ingår i avtalet är juridiskt jämlika, var och en för sin egendom till marknaden och utför en frivillig transaktion. Det finns ingen klocka i fabriken som signalerar slutet på den del av arbetsdagen som ägnas åt att producera ekvivalenten till arbetarnas löner och påbörjandet av produktionen av profiter för arbetsgivaren. Inte desto mindre är arbetarnas löner väsentligen lägre än de totala värdet på produkten de skapat: detta är grunden för Marx teori om utsugningen. Utsugningsgraden beror på kampen mellan arbetarna och kapitalisterna i dess olika former. Kampen om lönerna, om tempot i produktionen och om arbetsdagens längd. Kampen om de teknologiska förändringarna som bestämmer hur mycket arbetstid som krävs för att producera ett givet kvantum.

(Ifrån boken "Planhushållning och direktdemokrati")

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar